Previous
Next
  1. Home
  2. /
  3. Samples
  4. /
  5. Other Diplomas
  6. /
  7. Buying duplicate degree from...

Buying duplicate degree from Pennsylvania State University, buy duplicate PSU diploma

Buying duplicate degree from Pennsylvania State University

Het najaarssemester begint eind augustus en eindigt half december, Buy duplicate Pennsylvania State University degree, How to get a duplicate diploma? buy Pennsylvania State University diploma . purchase a duplicate Pennsylvania State University transcript. buy duplicate degree. midden november is er een herfstvakantie. Van half december tot begin januari is het een wintervakantie van ongeveer twee weken. Het semester begint begin januari en eindigt begin mei en rond woensdag begin maart is er een voorjaarsvakantie. De zomervakantie duurt van begin mei tot eind augustus drie en een halve maand. Het is zes weken (de drie startpunten hebben een overlappende tijd, dus ze kunnen niet allemaal doorgaan), studenten kunnen ervoor kiezen om door te gaan met studiepunten.
Onderwijscollege
Zorg voor professional: voorschools onderwijs, onderwijsbeleid, basisonderwijs, geesteswetenschappen onderwijs, speciaal onderwijs, speciaal onderwijs en hogescholen in de wereld. Het is een van de dominante hogescholen van Penn State University in speciaal onderwijs en voor- en vroegschoolse educatie. Taalonderwijs, supervisie onderwijsmanagement, etc.
Technische Universiteit
Pennsylvania State College of Construction and Engineering
College of Engineering (College of Engineering) werd in 1896 opgericht door de oude directeur van Georgia Thurton. Het heeft 13 afdelingen, 9700 studenten en kost 10 miljard dollar per jaar. Het is een van 's werelds beste technische scholen en de beroemdste universiteit. Het college is in Noord-Amerika en ongeveer een op de 50 ingenieurs is van dit college. In 1909 richtte het college de eerste industriële engineeringafdeling op in de Verenigde Staten; de bouwtechnische major was de nationale continue certificatietijd; in 1960 pionierde het college met solid-state onderzoek naar elektronische technologie; in 1962 creëerde het college het eerste interdisciplinaire in de Verenigde Staten. Materiaalwetenschappelijk laboratorium. De decaan is David Wormley. Zorg voor professional: aerodynamica, lucht- en ruimtevaarttechniek, civiele techniek, biologische engineering, life engineering, chemische technologie, bouwtechniek, computertechnologie, informatica, elektronische engineering, elektronische mechanische technologie, technische wetenschappen, populaire techniek, industriële techniek, werktuigbouwkunde , Nuclear Physics Engineering, etc.